Vatrogasci – Guiness

Ja na koljenima sam i bit će me jako sram
Dok se budem sjećala, tebe po prsima
Ja izgubila sam speed i koje je boje zid
Zar te nije stid

Guiness, samo zbog ljubavi Guiness
U dobroj ambalaži, okus koji čovjek traži
Wow, wow, wow, wow, i samo još jednom wow
I priznat ću si sve ja kad ubije me ožujska

Ja, na koljenima sam
I bit će me jako sram
Dok se budem sjećala, tebe po prsima

Muziku podržava

Ja, izgubila sam speed

I koje je boje zid
Zar te nije stid

Guiness
Samo zbog ljubavi, Guiness
U dobroj ambalaži
Okus, koji čovjek traži

Vou-ou-ou
I samo jednom još, Vou
I priznat ću si sve ja
Kad ubije me Ožujska

Guiness
Samo zbog ljubavi, Guiness
U dobroj ambalaži
Okus koji čovjek traži

Vou-ou-ou
Wou-wou-wou, vou
I priznat ću si sve ja
Kad ubije me Ožujska

Naj-naj-naj
Naj-naj-naj-na-naj

Naj-naj-naj-na-naj
Naj-naj-naj-naj

Naj-naj-naj
Naj-naj-naj-na-naj
Naj-naj-naj-na-naj
Naj-naj-naj-naj

Guiness

Samo zbog ljubavi, Guiness
U dobroj ambalaži
Okus koji čovjek traži

Vou-ou-ou
I samo jednom još, vou
I priznat ću si sve ja
Kad ubije me Ožujska

Ja, na koljenima sam
I bit će me jako sram
Dok se budem sjećala

Ja, izgubila sam spid
I koje je boje zid
Zar te nije stid

Guiness
Samo zbog ljubavi, Guiness
U dobroj ambalaži
Okus koji čovjek traži

Vou-ou-ou
I samo jednom još, vou
I priznat ću ti sve ja

Kad ubije me Ožujska

Guiness
Samo zbog ljubavi, Guiness
U dobroj ambalaži
Okus koji čovjek traži

Vou-ou-ou
I samo jednom još, vou

I priznat ću ti sve ja
Kad ubije me Ožujska

Ja, na koljenima sam

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni