Vatrogasci – Dva, tri dana

Dva, tri dana tugujem
A onda deset lumpujem
I čini mi se često
Da je bolje sve bez nje

Dva, tri dana tugujem
A onda deset lumpujem
I čini mi se često
Da je bolje sve bez nje

Život me ubija, otkad nisam s njom
Previše vina, a golih žena pogotovo
Ne spavam noćima, a pred jutro mi je večera
O, je

Muziku podržava

Dva, tri dana tugujem
A onda deset lumpujem
I čini mi se često
Da je bolje sve bez nje

I čini mi se često
Da je bolje sve bez nje

Troši se nemilo, kontrola je nestala
Sunce je zasjalo, otkad si slobodu mi presudila-aaa-a-aaa

Vou-vou-vou-ou… Jeee
Vou-vou-vou-ou… Jeee

Dva, tri dana tugujem
A onda deset lumpujem
I čini mi se često
Da je bolje sve bez nje

Gorka je sudbina, takvih kao ja
Život bez reda, kažu, ništa ne valja
I stvarno teško je, kad bezimena ljubi te
Je, o

Dva, tri dana tugujem
A onda deset lumpujem
I čini mi se često
Da je bolje sve bez nje

Dva, tri dana tugujem
A onda deset lumpujem
I čini mi se često
Da je bolje sve bez nje

Dva, tri dana tugujem
A onda deset lumpujem
I čini mi se često
Da je bolje sve bez nje

Bez nje

I čini mi se često
Da je bolje sve bez nje

Dva-tri dana tugujem, a onda deset lumpujem
I čini mi se često da je bolje sve bez nje

Život me ubija otkad nisam s njom
Previše vina, a golih žena pogotovo
Ne spavam noćima a pred jutro mi je večera

Dva-tri dana

Troši se nemilo, kontrola je nestala
Sunce je zasjalo otkad si slobodu mi presudila

Dva-tri dana

Gorka je sudbina takvih kao ja
Život bez reda, kažu ništa ne valja
I stvarno, teško je kad bezimena ljubi te

Dva-tri dana

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni