Vatrogasci – Do re mi

Moja je kita, puna dinamita
Tvoje su oči, velike kad skoči
I ide; bum-bum-bum! Pa pobjegne van
I ja sam zato jako ponosan
I ide; bum-bum-bum! Pa pobjegne van
I ja sam zato jako ponosan

Moja mašina, bušilicu ima
I male oči, da vidi po noći
I ide zvr-zvr-zvr! K o švicarski sat
Samo ju treba dobro navijat
I ide zvr-zvr-zvr! K o švicarski sat
Samo ju treba dobro navijat

Moja je frula, na visokoj cijeni
Dijelovi svi su, kožom presvučeni
I ide fru-fru-fru! Kad ti zasviri
I mlado i staro se isto veseli
I ide fru-fru-fru! Kad ti zasviri
I mlado i staro se isto veseli

Muziku podržava

I mlado i staro se isto veseli
I mlado i staro se isto veseli

Aaaha

Zadnja runda, očima daje se znak
Zadnja runda, tko će sa kime u mrak
Zadnja runda, i srce me vuče za šank
Zaboli me frula, i kita, i ta mašina što imam je ja

DO – je doza velika
RE – habilitacija
MI – je kratka minica
FA – ka mada, mada fak

SO – kad mogu sa sobom
LA – za lake djevojke
TI – si rana srcu mom
Jer te nisam pregled o, do, do, do…

DO – je doza velika
RE – habilitacija
MI – je kratka minica…
FA – ka mada, mada fak…

SO – kad mogu sa sobom
LA – za lake djevojke
TI – si rana srcu mom
Jer te nisam pregled o

Kad-su-se-dva-bracanina

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni