Vatrogasci – Ajne, cvaj, draj

Voljela si da se igram vatrom
Duboko si disala tu noć
Pustio sam goluba sa jatom
Vikala si glasno u pomoć

Nešto divlje bilo je u zraku
Suzne oči ništa ne vide
Gušila si se u crnom mraku
A željela si jake vjetrove

Hej ženo daj mi, daj, dok kažem ajne, cvaj, draj
Tanjur graha i ljute rakije
Pa ću ti svirati i risfondirati
Dok ti plavo oko ne zaplače

Muziku podržava

Hej ženo daj mi ti, dok kažem je n, dva, tri
Tanjur graha i ljute rakije
Pa ću ti svirati i risfondirati
Dok ti plavo oko ne zaplače

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni