Van Gogh – Ludo luda

Muzika.hr - Glasno i jasno!
249

Devojka sedi kraj mora sama
I tiho sebi govori
Ah, mili Bože, da li ima
Ima l’ što šire od mora

Ludo luda, mlada si, devojko
Riba iz vode joj govori
Ima, luda ludice, devojko
Šire je nebo od mora mog

Devojka sedi u polju sama
I tužno sebi govori
Ah, mili Bože moj, imaš li odgovor
Šta je to draže od, od brata mog

Muziku podržava

Ludo luda, mlada si, devojko
Ptica iz polja joj govori
Ima, luda ludice, devojko
Draži je dragi od brata tvog

Devojka sedi kraj ognja sama
I besno sebi govori
Ah, mili Bože, da li ima
Ima l’ što brže od konja

Ludo luda, mlada si, devojko
Plamen iz ognja joj govori
Ima, luda ludice, devojko
Brze su oči od konja tvog

Ludo luda, mlada si, devojko
Slađi je šećer od meda svog
Ima, luda ludice, devojko
Draži je dragi od brata tvog
Moja si, moja si

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni