Tutti frutti bend – Stakleno srce

U tebi divlja rijeka ludih godina
U tebi stara greška prvih koraka
U meni svira blues

Ja ne znam tvoje ime, ni ime ovog grada
Al za to što bi htjela još uvijek si premlada
A ja sam umoran

Hajde, nosi kući stakleno srce svoje
I ne daj nikom da rukama ga dira
Slomit će ga ko i moje

Muziku podržava

Ti sanjaš putovanja i vjetar u kosi
U tebi divlja glazba, ritam koji nosi
U meni svira blues

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni