Trećina svih downloadanih pjesama u SAD-u proda se u samo jednom primjerku

937

Gotovo trećina downloadanih pjesama u SAD-u proda se u samo jednom primjerku, rezultati su novog istraživanja.

Prema navodima agencije Nielsen SoundScan, od ukupno osam milijuna pojedinačnih pjesama skinutih s Interneta na području Sjedinjenih Američkih Država u 2011. godini, njih 32% prodano je u samo jednoj kopiji. U međuvremenu, golemih 95% svih downloadanih pjesama prodano je u manje od 100 primjeraka.

To je porast u odnosu na 2009. godinu, kada je 93% svih dowloadanih pjesama bilo prodano u manje od 100 primjeraka, a 27% onih prodanih u samo jednoj kopiji. 2007. ti su postotci iznosili 91% odnosno 24%.

Muziku podržava

U međuvremenu, broj pjesama koje bilježe više od milijun downloadova u SAD-u neprestano raste. 2007. godine bilo ih je 36 da bi 2009. njihov broj iznosio 79, a 2011. 102. Te 102 pjesme koje su se prodale u milijun primjeraka činile su 15% svih downloadanih pjesama u 2011. godini.

U provedenom istraživanju također se navodi da neprestano rastuće download tržište postaje sve glomaznije na kojem se velika većina pjesama proda u minimalnom broju primjeraka te na kojem dominira relativno mali broj pjesama koje dosegnu milijunske tiraže.

Muziku podržava