Oznaka: LP Ploča Vjeran pas (Reizdanje)

Još i danas prolazi samo vjeran pas

Za razliku od zagrebačkog i beogradskog, riječki 'ogranak' novog vala u bivšoj Jugoslaviji nije dobivao prostora koliko je zavrjeđivao. Naravno, to ni u kom...