Oznaka: Livingroom (Pesni od golemata odaja)

Čuvari makedonskih pjesmarica

2003. godine skupina entuzijasta, amatera, a dijelom i provjerenih glazbenika objavila je album tradicionalnih makedonskih narodnih pjesama i ora (makedonskih kola). Trebalo je proći...