Oznaka: Live Adventures

Ostavština u kojoj se ima što tražiti

Skoro pola stoljeća nakon osnutka pionira progressive fusion jazza, po njihovoj se ostavštini sve češće i sve više 'čeprka', a zahvaljujući MoonJune Recordsu izdanja...