Oznaka: Just an Idea!? atto primo

Približavanje Gotan Projectu

Novo izdanje makedonskih elektroničara pomalo je kompleksno konceptualno djelo koje se sastoji od dva dijela, jedno je izašlo sada, a drugo će krajem godine...