Oznaka: In a Perfect World…

Može to ona i bolje…

Neki ljudi dugo čekaju da se napokon čuje njihovo ime kao sastavni dio svijeta slavnih. Uvijek su u sjeni i iako poznati u krugovima...