Oznaka: Forever Today

Zauvijek uveseljavaju današnji dan

Citat sa službene stranice: ''U rujnu 2010. I'm from Barcelona okupili su se u restoranu Majas vid Havet (Maja kod mora) u Varbergu i...