Srebrna krila – Reci da me voliš

Muzika.hr - Glasno i jasno!
191

Reci mi, reci da me voliš
Reci mi, hiljadu puta
Kada život pokaže zube
Bog čuva djecu “i pijance”
I one što se ljube

Mi smo tražili sreću
Na ovoj istoj cesti
Sudbino
Luda sudbino
Morali smo se sresti
Možda smo našli d(r)ugu
Samo ti i ja
Više te nikom ne dam
Moje ljubavi

Reci mi, reci da me voliš
Reci mi, hiljadu puta
Kada život pokaže zube
Bog čuva djecu i pijance
I one što se ljube

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni