Srebrna krila – Prva noć sa njom

Muzika.hr - Glasno i jasno!
198

Čitala je ona mladenačke oči
Starija je bila, ne toliko lijepa
Šaptala mi tiho davne noći
Ko malom psetancu, kad se nježno tepa

A znala je ona
O ljubavi dosta
Skrivene mi čežnje
Njoj poznata stvar

Učila me ona
Riječ bi bila prosta
Buknula je mladost
Planuo je žar

Muziku podržava

Prva noć sa njom
Prva noć sa zenom
Prva noć sa njom
Tu u naručju njenom

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni