Srebrna krila – Oprosti za sve

Muzika.hr - Glasno i jasno!
207

Jutros na ulici
Kada sam sreo te
Skoro sam rekao
Oprosti za sve

A ne znam prošla je
Godina ili dv je
Da želim reći ti
Oprosti za sve

Za lažne poljupce
I glupe uvrede
Za duga čekanja
Oprosti za sve

Muziku podržava

Ponekad kad sam sam
Zbog toga stidim se
A znam da kasno je
Oprosti za sve

Oprosti za sve
I sjeti se
Ja sam te volio
A nisam znao to

Oprosti za sve
Molim te
I makar te
Ne volim više
Oprosti za sve

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni