Srebrna krila – Nema vremena za nas

Muzika.hr - Glasno i jasno!
196

Septembar
Oktobar
Novembar
Decembar
A meni zima
Bez tebe mi zima

Januar
Februar
Mart
April
Maj
I juni
A meni vruće
Bez tebe mi vruće

Matematika
Fizika
A kad ćeš imati vremena
Biologija
Geografija
A kad ćeš imati vremena

Muziku podržava

Nema vremena
Nema vremena za nas

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni