Srebrna krila – Brigadirska pjesma

Muzika.hr - Glasno i jasno!
224

Kad se slože ruke mlade
U brigade u brigade
Mladost gradi pjesma leti
Kad odrasteš tog se sjeti

Mi smo mladi mi smo mladi
Jedno srce u brigadi
Sve nas nosi ista rijeka
Prva ljubav tu nas čeka

Kad se slože ruke mlade
U brigade u brigade
Novog druga tu ćeš naći
S njim je lakše s njim si jači

Muziku podržava

Mi smo mladi mi smo mladi
Jedno srce u brigadi
Sve nas nosi ista rijeka
Prva ljubav tu nas čeka

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni