Službeno je – ulaznice za koncerte imaju novu stopu PDV-a!

4760

Na 92. sjednici Vlade Republike Hrvatske, odražnoj 29. svibnja, donešene je odluka o smanjenju stope PDV-a na ulaznice za koncerte na 10 posto!

Ova odluka trebala je biti donošena još 16. svibnja, ali je tada s dnevnog reda skinuta rasprava o Zakonu o PDV-u, što nije značilo da će i primjena nove stope PDV-a na koncertne ulaznice biti otkazana.

Uglavnom, Članak 38. točka h) u Konačnom prijedlogu Zakona o porezu na dodanu vrijednost (stranica 24) kaže da se od 1. srpnja PDV obračunava i plaća po sniženoj stopi od 10 posto na ulaznice za koncerte, a ne više 25 posto.

Muziku podržava