Kraj je naravno došao prebrzo, no povratak na bis bio je očekivan zbog izuzetno dobre atmosfere. (Izvještaj s koncerta)

Muziku podržava