Siniša Vuco – Volim piti i ljubiti

Muzika.hr
235

Volim piti
Volim piti
Volim piti i ljubiti
Takvoga me majka rodi
Takav ću i ostariti

Koliko sam vina ja popio
Još sam više žena imao
Moje ludo srce nije biralo
Sve od reda ja sam ljubio

Koliko sam kuna ja satrao
S još sam više žena spavao
Moje ludo srce nije štedilo
Svakom redom ja sam plaćao

Ispravi tekst

Muziku podržava