Siniša Vuco – Ima žena, nema broja

Muzika.hr
310

Pomozite prijatelji stari
Pa zar ona dušu da mi vadi
Rekoste ne tuguj i ne mari
Druga žena srce nek ti sladi

Ima žena nema broja
Svaku ću da ljubim ja
A ti pati muko moja
S tobom više nikada

Pomozite pjesme moje mile
Pa zar ona meni da se smije
Rekoste raduj se i slavi
Nije vrijedna sreću da ti kvari

Ispravi tekst

Muziku podržava