Satan Panonski – Pogrebnik

Muzika.hr - Glasno i jasno!
156

Odvoze obrtnika zaprežnim kolima
Rominja, sipi, joj grozna mulja
U blato su kola do osovine ušla
I škripe, i cvile, jer jesu bez ulja

Bez ulja jesu jer drukčije nije
Prijevoznik šiba dva svoja ata
Od kud ulja, davno ne bi smrti
Oskudna njemu tada je plata

Plačnu većinu škripa nervira
U džepu imaju glavicu luka
Malo šmrcaju, otmjeno štucaju
Koji ne cmizdri, čeka ga bruka

Muziku podržava

Drago je vozaću mrtvoga gospodina
Veseli ga ova raskošna tura
Noćas je snio, san vrlo mio
Leševe krasnih, cijela garnitura

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni