Satan Panonski – Oči u magli

Muzika.hr - Glasno i jasno!
189

Moja je slika objavljena javno
A ja sam ipak ostao nevidljiv
Rasprodan sam na licitaciji
Zaradio je slikar gospodin

Moja je slika objavljena javno
A vi gledate samo u oči
Promotrite malo organe moje
Ne poznajete tijelo što mene rodi

Moja je slika objavljena javno
I sada ne moram ni biti živ
Naređeno je da zatvorim oči
Jer drugovi su ih vidjeli

Muziku podržava

Vi gledate negdje moje oči u magli
Prilazite k meni samo kroz tamu
Nazire se tijelo oronulo u magli
Čudan me umjetnik drži u ramu

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni