Satan Panonski – O joj

Muzika.hr - Glasno i jasno!
146

I mrtav, mrtav umirao
Na asfaltu konj
Da bi opstao
Mora biti dobro potkovan
Danas ne oru konji

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni