Satan Panonski – Moja desna ruka

Muzika.hr
148

Ti si moja ruka
Ova desna moja ruka
Vidi moju desnu ruku
Odsječenu, pored mene
I preda mnom, vidi je

O ruko moja desna
Kojom slova pjesama ispisah
Kojom psima njuške porazbijah
Ali, i zube izbijah
Nikom te ja ne dam

Grlih njome
Koliko moralo pasti bogova
I koliko crvenih karanfila izgorjeti
Ja ću padati, dizati se, plamtjeti
Ali ću tebe na svoje mjesto vratiti
Na rame, moje, tebe ruko moja desna
Moj sine, brate, slugo i prijatelju
Kako smo se voljeli i nikad ostavljali
Sada su mi te odsjekli
Što smo se ljubili, su nam zavadili
Nismo pruge gradili, grozde pobirali

Muziku podržava

Ti si moja ruka
Ova desna moja ruka
Vidi kako je gledam
Kao dijete nesretno majka
I pitam se što baš meni

Ispravi tekst

Muziku podržava