Satan Panonski – Kruh suh i bruh

Muzika.hr - Glasno i jasno!
167

Nema slobode
Nema mladosti
Nema ne Djeda Mraza
Ne ide više
Na referendum
Radnička klasa

Zar na ovoj zemlji
Da vatra od legla
Im učini mrlju

Entuzijazam
Marks i Lenjin
Crveno vino pilo
Zidovi goli
Prevareni voli
Nemoguć san su snili

Muziku podržava

Zar na ovoj zemlji
Da vatra od legla
Im učini mrlju

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni