Satan Panonski – Croatia

Muzika.hr
155

Neko se noćas smije
Jer mu je žena rodila
Neko brigu brine
Krava se rasplodila
Neko noćas slavi
Uspjela mu lutrija
Neko noćas krklja
Zaklala ga nacija
Croatia

Ispravi tekst

Muziku podržava