Satan Panonski – Čovječnost

Muzika.hr - Glasno i jasno!
158

Ko to čovjeka naziva čovjekom
Čovjek znači čovječjim imenom
Čovjek tu napravi kućicu
Veliku il malu oboja crveno
Oo ooo oo o o o o o
Čovjek čovjeka uči zločinu
Čovjek samo hoće umjetnost
Čovjek tu pokaže čovjeku
Veliku il malu i nade te

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni