Regina – Minijatura

Muzika.hr - Glasno i jasno!
174

Moj san snivaju drugi
Krive su riječi
Krivi su ljudi
Kriv sam sam
Što imadoh glas
Jači od tvog, ououoo

U moj svijet svi bi sad htjeli
I svi me to vole
I svako me želi

Nude mi sjaj
Nude mi ljubav
Nude mi laž
Nude mi laž

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni