Problemi za hrvatske glazbenike na digitalnom tržištu?

Muzika.hr
2444

Vijeća stručnjaka za naknade na području autorskog prava i srodnih prava donijelo je 28. travnja 2015. Mišljenje o prijedlogu Cjenika naknada za stavljanje na raspolaganje javnosti fiksiranih izvedbi umjetnika izvođača i to na zahtjev Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava (HUZIP).

Vijeće stručnjaka konstatiralo je da između HUZIP-a (kao organizacije za kolektivno ostvarivanje prava koja zastupa interese umjetnika izvođača) te proizvođača fonograma u Republici Hrvatskoj u korist čijih interesa je u postupak intervenirala Hrvatska diskografska udruga postoji ‘značajno neslaganje oko pitanja tko je ovlašten za ostvarivanje određenih prava umjetnika izvođača, a u konkretnom slučaju prava stavljanja na raspolaganje javnosti‘. Ove razlike u stajalištima, navodi Vijeće, imaju za posljedicu značajnu pravnu nesigurnost uslijed koje može doći do neoptimalnog ostvarivanja prava umjetnika izvođača, a na štetu svih zainteresiranih strana.HDU smatra da je pravo stavljanja na raspolaganje javnosti preneseno na proizvođače fonograma te ga je stoga potrebno ostvarivati individualno, pravnim poslovima koje diskografi dalje zaključuju s korisnicima, dok s druge strane HUZIP navodi da velik broj domaćih umjetnika izvođača nije ni u kakvom ugovornom odnosu s diskografima, te da svoje pravo mogu ostvarivati posredstvom svoje organizacije za kolektivno ostvarivanje prava.Mišljenje Vijeća moglo bi dovesti u pitanje razvijeni poslovni model koji je standardna svjetska i europska praksa kod zaštite prava glazbenih zapisa na digitalnom tržištu, smatra HDU.

Prema donesenom Mišljenju, naknade za prava koje su se izvođačima i autorima isplaćivale individualno, putem ugovora s diskografima od sada bi se mogla naplaćivati i kolektivno putem predloženog cjenika, posredstvom izvođačke udruge HUZIP. Kako navode iz HDU, ‘ovo Mišljenje presedan je u europskom zakonodavstvu s kojim se usklađuje i zakonodavstvo Republike Hrvatske, te je stvorilo pravnu nesigurnost na tržištu.’

Muziku podržava

Spomenuto bi, naglašavaju, moglo dovesti u pitanje isplativost poslovanja digitalnih servisa poput Deezera i YouTubea u Hrvatskoj te ih u najgorem slučaju primorati da počnu razmatrati opciju povlačenja s hrvatskog tržišta.

Povlačenje digitalnih servisa naštetilo bi cjelokupnom tržištu glazbe u Hrvatskoj i sasvim sigurno unazadilo njegov razvoj za sljedećih nekoliko godina. Oštećeni bi bili izvođači koji bi izgubili naknade od digitalnih izvođenja njihovih uradaka, kao i iznimno važan promocijski kanal. Ovakav scenarij utjecao bi ne samo na diskografe, izvođače i autore, već i na krajnje korisnike usluga, hrvatske građane, koji će ostati bez mogućnosti legalnog uživanja u glazbi, dok bi cijela glazbena industrija izgubila bi priliku sudjelovati na brzorastućem digitalnom tržištu.

HDU je donio i Deklaraciju o zaštiti digitalnog tržišta hrvatske glazbe u kojoj između ostalog navode da su proizvođači fonograma okupljeni u HDU glavni inicijatori i ulagatelji u hrvatsku glazbenu industriju, te da jedini mogu raspolagati s fonogramima i dostavljati ih na digitalne servise.

Hrvatski diskografi jednoglasno su objavili da će u slučaju pokretanja bilo kakvih sudskih postupaka ili sličnih aktivnosti koji narušavaju daljnje uspostavljanje digitalnog glazbenog tržišta u Republici Hrvatskoj biti prisiljeni sa svih digitalnih servisa povući sve fonograme s izvedbama hrvatskih umjetnika izvođača, te aktivno štititi prava na njima od eventualnog nelegalnog korištenja na Internetu.

Muziku podržava