Oliver Dragojević – Žuto lišće ljubavi

Muzika.hr - Glasno i jasno!
62

I ja ću noćas leptir postati
A ti za mnom nećeš suzu pustiti
A ti za mnom nećeš suzu pustiti

Gdje mi duša spava, nikad nećeš saznati
Pokrit će me, draga, žuto lišće ljubavi

I ja ću noćas leptir postati
A ti za mnom nećeš svijeću paliti
A ti za mnom nećeš svijeću paliti

Muziku podržava

I ja ću noćas k nebu letjeti
A ti za mnom nećeš ruke sklopiti
A ti za mnom nećeš ruke sklopiti

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni