Oliver Dragojević – Zlatni snovi

Muzika.hr
79

Rasuja san pustu radost
Tu na žalu tvojih vala
Utaba san lipu mladost
U prašinu tvojih kala

Sad me pusti, pusti grade
Pod sunčane tvoje strane
Da proživin bar još jednon
One moje mlade dane

Da polako još obajden
Uspomene svoje stare
Da bi vidi, oli čuja
Sića li se koja mene

Muziku podržava

Po kornižu stare rive
Svud san pisa svoje ime
Da bi ništo bar od mene
Sačuvale tvoje stine

Sad me pusti, pusti grade
Pod sunčane tvoje strane
Da proživin bar još jednon
One moje mlade dane

Tu u sjeni tvojih mirta
Sarani san zlatne snove
Pa sad čujen u samoći
Da me nešto sebi zove

Ispravi tekst

Muziku podržava