Oliver Dragojević – Za mrvu tvoje ljubavi

Muzika.hr - Glasno i jasno!
195

Dušo moja, kako te volim
Ja nikoga volio nisam
Kako srce te želi
To srce žedno je ljubavi

Dušo moja, kako te volim
Ja nikoga volio nisam
Kako srce te želi
To srce gladno je ljubavi

Za mrvu tvoje ljubavi
Ti znaš da ja bi dao sve
Za mrvu tvoje ljubavi
Ne mogu bez nje

Muziku podržava

Za mrvu tvoje ljubavi
Ti znaš da ostaviću sve
Za mrvu tvoje ljubavi
Umro bi bez nje
Za mrvu tvoje ljubavi
Ja molim te

Dušo moja kako te ljubim
Ja nikoga ljubio nisam
Kako srce te želi
To srce žedno je ljubavi

Dušo moja kako te ljubim
Ja nikoga ljubio nisam
Kako srce te želi
To srce gladno je ljubavi

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni