Oliver Dragojević – Valo veloluška

Muzika.hr
98

Sidrin te u srcu
Valo veloluška

Velu rivu, mandrać i pjacete
Sve još imaš do čega me stalo
Di se živi, di se jubav plete
Lipa moja veloluška valo

Cure luške s kojima san fraja
Još su lipe da bi misto cvalo
Ka mrkinta tvog se držim kraja
Lipa moja veloluška valo

Muziku podržava

I na druge bande
Dok me život huška
Sidrin te u srcu
Valo veloluška
Pramalića tvoja
Lito usrid buška
Sve mi gušte pružaš
Valo veloluška

Još pod humom skupjadu se klape
Pa se čini da je vrime stalo
Ošjat čuva tvoje žale, škrape
Lipa moja veloluška valo

Ispravi tekst

Muziku podržava