Oliver Dragojević – Uvik žaj mi bi će

Muzika.hr
68

U pušku skulu ličina san bija
Uči san malo tek da bi proša
Moga san boje – ali nisan tija
Jer duja nije ocjena loša

Cvitnega maja – uvik ga se sićan
Doša je čovik ča jubav budi
Odličneg đaka dopala je srića
Da ga za našu skulu pojubi

Tega san dana puno izgubi
I znan da uvik žaj mi bi će
Ča ga bar botu nisan pojubi
Stiska mu ruku, da mu cviće

Muziku podržava

Fudra san libre, šesno se obuka
Maramu stavi i ubra cviće
Srce mu šava svojin malin rukan
Na prste diza, smantan od sriće

A da za pustu zna je žeju moju
Ča još i danas u meni ludi
Sigur san da bi pružija mi ruku
Da me zagrli, da me pojubi

I znan da uvik žaj mi bi će

Ispravi tekst

Muziku podržava