Oliver Dragojević – U ljubav vjere nemam

Muzika.hr - Glasno i jasno!
162

Dušu sam potrošio, zbog toga ne žalim
Sve sam svoje prošao, bezbroj prečica do sna
Bezbroj slijepih ulica

Srce se umorilo i ne znam šta ću s njim
U šta sam se pretvorio, sretan ili nesretan
Ja samo jedno znam

Nju da sam ženio, ne bih tako uvenuo
Starim ja, a u ljubav vjere nemam
Svoju djecu sam sanjao
Njenim ih imenom nazvao
Starim ja, a u ljubav vjere nemam
Starim ja, a u ljubav vjere nemam
A u ljubav vjere nemam

Muziku podržava

Dušu sam potrošio, zbog toga ne žalim
U šta sam se pretvorio, sretan ili nesretan
Ja samo jedno znam

Nju da sam ženio, ne bih tako uvenuo
Starim ja, a u ljubav vjere nemam
Svoju djecu sam sanjao
Njenim ih imenom nazvao
Starim ja, a u ljubav vjere nemam
Starim ja, a u ljubav vjere nemam
A u ljubav vjere nemam

Nju da sam ženio, ne bih tako uvenuo
Starim ja, a u ljubav vjere nemam
Svoju djecu sam sanjao
Njenim ih imenom nazvao
Starim ja, a u ljubav vjere nemam
Starim ja, a u ljubav vjere nemam
U ljubav vjere nemam
A u ljubav vjere nemam ja
U ljubav vjere nemam
U ljubav vjere nemam
U ljubav vjere nemam
U ljubav vjere nemam
A u ljubav vjere nemam ja
U ljubav vjere nemam
U ljubav vjere nemam
U ljubav vjere nemam

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni