Oliver Dragojević – Tija san je jubit

Muzika.hr - Glasno i jasno!
159

Na bokun karte ja san srce stavia
Kada san ga rukom isčupa
I kroz sve te riči ja san jubav tražia
Al je niko nije pripozna

Kroz pustu kalu nogon prid nogu
Do njenih sam vrata dospia
Bez imalo force da bar jednom pokucan
Sta sam isprid ka od kamena

A tija san je jubit tija san je čvrsto stisnit uz sebe
I da stane vrime i da stane sve da se svit ne okriće
A tija san je jubit sa njom sanjat i budit se
I da stane vrime i da stane sve da se svit ne okriće

Muziku podržava

Kroz pustu kalu nogon prid nogu
Do njenih sam vrata dospia
Bez imalo force da bar jednom pokucan
Sta sam isprid ka od kamena

A tia san je jubit tia san je čvrsto stisnit uz sebe
I da stane vrime i da stane sve da se svit ne okriće
A tia san je jubit sa njom sanjat i budit se
I da stane vrime i da stane sve da se svit ne okriće

I da stane vrime i da stane sve da se svit ne okriće

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni