Oliver Dragojević – Teška je noć

Muzika.hr - Glasno i jasno!
77

Ka ti, ka ti samo zlja jutro prosvitli
Sanja san lipi san od ljubavi zamantan
Al je puka, život oće da san sam

Dvi tri riči, kažen da mi dušu izliči
Da su ti koraci na skalama ostali
Od mog srca, tili ili ne tili

Teška je noć, grub je dan
Čoviku ka šta san ja
Ne čuje se srca smij niti dil
Svakog od nas srića jednom ostavi
To je tako, tili ili ne tili

Muziku podržava

Zna li, zna li onaj kome sada ideš ti
Tija san brisat sve šta tebe se taklo je
Al se nije, nije dalo od mene

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni