Oliver Dragojević – Sve je kriva đelozija

Muzika.hr
82

Sve je kriva đelozija
Ča san cili život zbija
Iza tih krakuna
I samoće deru, grizu
Pa mi s morbidecon lizu
Godine pržuna

Sve je kriva đelozija
Ko zna di san s glavon bija
Kad san nož potega
Dobro znaš, kad krv uzmiša
Za te bih na svakog iša
Altroke na njega

Đelozija
Zalud sanjan da virnost je tvoja
Za sva vrimena
Đelozija
Zašto pisma se vraćaju moja
Neproštivena

Muziku podržava

Đelozija
Zalud kontan da čekat ćeš mene
I dan vinčanja
Đelozija
Zašto rekla si moj grih da praštaš
Kad drugog sanjaš

Sve je kriva đelozija
Sad me peče i probija
Gvožđe od reštela
Ka šananbul dok po noći
Konat vodin kad će proći
Škripa tih britvela

Sve je kriva đelozija
Zbog nje san se, kažeš, bija
Užga ni zbog čega
Tebe san u zvizde kova
A od tebe niti slova
Da bi miran lega

Ispravi tekst

Muziku podržava