Oliver Dragojević – Provaj! (feat. Luky)

Muzika.hr - Glasno i jasno!
105

Nemoj
Nemoj molin Te
Nemoj otić od mene

Provaj
Moja jedina
Ja ne mogu bez Tebe

Lipo
Lipše
Najlipše je za mene
Ka gledan Te

Muziku podržava

Jer ja
Letin
Ka san kraj Tebe
Ka Te gledan dok budi se dan
Onda letit znan
Nekin našin obalama sna
A da nikad nisan zna ni sam
Da poletit znan

Moran
Moran izmislit
Niku lipu – šesnu rić
Da Te za se sačuvan
Ja Te molin
Nemoj ić

Jer
Lipo za me jedino je kraj Tebe
Ka gledan Te

Jer
Letin
Ka san kraj Tebe
Ka te gledan dok budi se dan
Ka san s Tobon sam
Nekin našin obalama sna
A da nikad nisan zna ni sam
Da poletit znan

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni