Oliver Dragojević – Pred tvojim vratima

Muzika.hr
226

Kad jednom prođe sve
Kad se pretvori u uspomene
Kad više nisu važna lica
Imena, ni godine
Kad jednom stvorim se ja
Pred tvojim vratima

Da li ćeš shvatiti sve
Ljubavlju zagrnut me
Da li ćeš dignut me s koljena
Žedna tvog oprosta
Kad jednom stvorim se ja
Pred tvojim vratima

Ispod ovog neba samo ti
Dušu znaš mi taknuti
I kad kapnem na tvoj dlan
Kad se stisnem kraj tebe
Nek me čvrsto drže ruke
Tvoje ruke sigurne

Muziku podržava

Kad jednom stvorim se ja
Pred tvojim vratima

Ispravi tekst

Muziku podržava