Oliver Dragojević – Plemenita

Muzika.hr
49

U ime sam se tvoje opet zakleja bez vire
Bez vire u sebe sa pogledon u tle
Plemenita ka uvik sad me primi zadnji put
S pogledon i dodiron ća liči

Ka krugovi na vodi srića biži od mene
A srce moje rastočilo se davno
Na bokovima tvojim noćas dušu odmaram
Ka raskidano jidro nakon vitra nemila

Ljubi me ili biži od mene
Svaki anđeo da bi krila za te
Pobigni ili pristani na sve
Ja san čovik ća od drugih sriću krade

Ispravi tekst

Muziku podržava