Oliver Dragojević – Pismo moja

Muzika.hr - Glasno i jasno!
82

Pismo moja iscidi san dušu u tebe
I pustija te u svit zbog ljubavi moje
Nesritne da mi svitliš put dok tražim je
Svu lipotu svita ja stavija san tu
U ovu šaku riči u moju nevolju
I sudbinu da mi svitliš put dok tražim je
Jer ova duša dalje bez nje više ne može

Pismo moja leti mi do nje
I šapni joj riči najlipše
Da još uvik nosin za nju
Po sri srca živu ranu
Koja samo ona ličit zna

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni