Oliver Dragojević – Picaferaj

Muzika.hr - Glasno i jasno!
138

Kad zadnja sunčana zraka
Za Marjan umorna zađe
Križevon kalon niz varoš pojde
Na rivu picaferaj

Na kosti nosi on skale
Da može užgat ferale
Klapadu žute stare postole
Ća su se sjale na bal

Polako, šoto voće
O bodulu on piva
Završija je posal
Zasvitlila je riva
Zapalila se cila
U ijadu koluri
Ka mladost ča je prošla
A starosti se žuri

Muziku podržava

Kuntenat doma se vraća
Noga za nogon se vuče
Škripadu bolno kosti mu stare
Ča je daleko do kuće

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni