Oliver Dragojević – Ne mogu više sam

Muzika.hr
57

Kasno je, sve nekud odlazi
I vrijeme traži svoj mir
Sam sam, dok misli lutaju
O Bože, gdje si sad ti?

Na stolu, još cvijeće uvelo
Ko spomen da bila si tu
A noći, nada i nemira
Odnose svitanja

Molim dubine, olujno more
Izroni školjku sa dna
Da bar još jednom zagrlim tebe
Makar to bilo za kraj
Kadena škripi, takaju brodi
Bude usnuli dan
Još jedan uzdah odnose vali
Ne mogu više sam

Ispravi tekst

Muziku podržava