Oliver Dragojević – More

Muzika.hr
458

Ta širina tvoja
Mir i nemir ludi
U mojoj se krvi
Otpočela budit

Ma da je prokletstvo
To ča san te srija
Lipi dil života
Mislit ne bi tija

More, more, more
Ča je to u tebi
Da te čovik više
Od života voli
Za sve blago svita
Promini te ne bih
Pa ni kad bi pokoj
Jema nać u tebi

Muziku podržava

Vezan san za tebe
Ja životon cilin
Brige sve i radost
Uvik s tobon dilin

U bonaci tvojoj
Mir je sav moj bija
A sa tvojin bison
I moj bis se vija

Ispravi tekst

Muziku podržava