Oliver Dragojević – Marča funebra

Muzika.hr
61

Ide sprovod priko sela
U kapsilu težak leži
Maslina je nevesela
Tovar reve, a pas reži

Tuče zvono s kampanela
Po bandama plače loza
Brav se krivi iz macela
Rogač stari brsti koza

Zvoni bubanj i činela
Šapju muški, plaču žene
Došlo se na kraj rokela
Došlo se do kraja krene
Ide sprovod priko sela

Muziku podržava

Vonja žuka i kanela
U kočeti baba hripje
Cvrči uje sa gradela
Na grobišću ploča škripje

Vrtal bura je pomela
Pivac kunja iza kuće
Ide sprovod priko sela
Kukviža je u bor sela
Na kominu puca pruće

Ispravi tekst

Muziku podržava