Oliver Dragojević – Mama

Muzika.hr - Glasno i jasno!
53

Tvoje mudre riči pamtin
U ditinjstvo kad se vratin
O Mama! O Mama
Ča je cukar, ča je sol
Ča su gušti, ča je bol?
O Mama

Pravu rič si uvik znala
Pusta mladost kad je cvala
O Mama! O Mama
Ča je kripost, ča je grih
Ča su suze, ča je smih?
O Mama

U vonju lancuna i friškoga kruva
Još ćutin te
Kraj ognjišta stara u sjeni šudara
Još slušan te
Na gustidi žednoj kad usta su suva
Još vidin te
I iz duše nek otme se krik
O Mama
Ti si izvor i ponor i štit
Ti si plamen i rana i lik
Ti zemja i jubav i cvit
O Mama

Muziku podržava

Tvoje riči zlata vride
Kroz nevere dok me slide
O Mama! O Mama
Ča je čovik, ča je zvir
Ča su zvona, ča je pir?
O Mama

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni