Oliver Dragojević – Luce mala

Muzika.hr - Glasno i jasno!
187

Ča je s tebon danas, ča si štufa svega
Koji je mirakul na srce ti lega
O, Luce, Luce mala
Pritislo je jugo, sve je u balunu
Vridi li zbog tega grintat u kantunu
O, Luce, Luce mala

Budi mirna, mirna i kuntenta
Čini kuco i ne sviri
Kad ne vridi vrime niti centa
Šempjo mala, ti se smiri
Budi nježna, puna sentimenta
Kad te jubin da si mi kuntenta
Budi nježna, puna sentimenta
Kad te jubin da si mi kuntenta
O, Luce, Luce mala

Ča je s tebon danas, ča bi ti se tilo
Ol ne moreš podnit ovo vrime gnjilo
O, Luce, Luce mala
Ol si na me jidna, ol te ko ugazi
Ča si vanka škvare, koji su ti vrazi
O, Luce, Luce mala

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni